Tổng số: 1115
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/2021/QĐ-UBND 20/04/2021 Ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 276
Tải về 16
01/2021/NQ-HĐND 26/03/2021 Ban hành Quy định mức phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 925
Tải về 31
09/2021/QĐ-UBND 22/03/2021 Ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 898
Tải về 1
08/2021/QĐ-UBND 19/03/2021 Sủa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 của Quy định bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoạt toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1013
Tải về 5
07/2021/QĐ-UBND 04/03/2021 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Lượt xem: 1200
Tải về 9
06/2021/QĐ-UBND 23/02/2021 Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dụng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1206
Tải về 1
05/2021/QĐ-UBND 08/02/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1503
Tải về 9
04/2021/QĐ-UBND 27/01/2021 Về việc bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND, ngày 22/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1496
Tải về 2
03/2021/QĐ-UBND 22/01/2021 Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1491
Tải về 3
02/2021/QĐ-UBND 15/01/2021 Quy định việc thu hồi đất trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạn tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1518
Tải về 7
12345678910...