TRANG CHỦ     GIỚI THIỆU     VĂN BẢN     LIÊN HỆ   

Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018
TRANG CHỦ  

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tin tức - Sự kiện
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Văn bản, chính sách mới
Hỏi đáp pháp luật
Tư liệu chuyên ngành
Danh bạ điện thoại


  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộngThông tin liên hệ  

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 079.3820343, Fax: 079.3611397

Email: banbientapsotuphapst@gmail.com


Thông tin liên hệ chi tiết  

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ TƯ PHÁP TỈNH SÓC TRĂNG

______________________

 


Stt

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Địa chỉ Hộp thư

I. Lãnh đạo Sở Tư pháp

 

Nguyễn Thị Thu Vân

Giám đốc

02993.623167

nttvan@soctrang.gov.vn

 

Huỳnh Hoàng Vũ

Phó Giám đốc

02993.640566

hhvu@soctrang.gov.vn

 

Nguyễn Minh Tâm             

Phó Giám đốc

02993.824699

nmtam@soctrang.gov.vn

 

Phạm Tuân

Phó Giám đốc

02993.829759

ptuan@soctrang.gov.vn

II. Các đơn vị tham mưu

1. Văn phòng Sở

 

Phạm Thị Minh Huệ


Chánh Văn phòng

02993.501565

ptmhue@soctrang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Loan


Phó Chánh Văn phòng

02993.820343

nttloan@soctrang.gov.vn

2. Thanh tra Sở

 

Ngô Hải Bằng

Chánh Thanh tra

02993.823474

nhbang@soctrang.gov.vn

3. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

 

Đặng Thị Phương Ngọc

Trưởng phòng

02993.611396

dtpngoc@soctrang.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Châu

Phó Trưởng phòng

02993.611396

nhchau@soctrang.gov.vn

4. Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng (Phụ trách)

02993.825697

nttha@soctrang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hồng Trang

Phó Trưởng phòng

02993.825697

nthtrang@soctrang.gov.vn

5. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Phạm Tuân

Trưởng phòng

02993.825001

ptuan@soctrang.gov.vn

6. Phòng Hành chính Tư pháp

 

Vương Thị Thanh Hà

Trưởng phòng

02993.821544

vttha@soctrang.gov.vn

 

Ong Thị Minh Thư

Phó Trưởng phòng

02993.821544

otmthu@soctrang.gov.vn

7. Phòng Bổ trợ Tư pháp

 

Lê Thị Kim Thoa

Phó Trưởng phòng (Phụ trách)

02993.828717

ltkthoa@soctrang.gov.vn

 

Lý Thanh Phương

Phó Trưởng phòng

02993.828717

ltphuong@soctrang.gov.vn

 

Nguyễn Trung Tuyến

Phó Trưởng phòng

02993.828717

nttuyen@soctrang.gov.vn

III. Các đơn vị trực thuộc

1. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

 

Trần Ngọc Thanh Phong

Phó Giám đốc (Phụ trách)

02993.828720

tntphong@soctrang.gov.vn

 

Lương Thị Ngọc Hân

Phó Giám đốc

02993.828720

ltnhan@soctrang.gov.vn

2. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

 

Lương Văn Chỗ

Giám đốc

02993.616301

lvcho@soctrang.gov.vn

 

Trần Phong Linh Duy

Phó Giám đốc

02993.616301

tplduy@soctrang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông báo - Hướng dẫn  
 

Công văn số 280/UBND-TH, ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo hoạt động công vụ sau Tết Nguyên đán
Công văn số 560/VP-NC, ngày 06/02/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu kết quả trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
Thông báo số 14/TB-STP, ngày 06/02/2018 của Sở Tư pháp về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định số 103/QĐ-BTP, ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Thông báo số 11/TB-STP, ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018
Chương trình số 02/CTr-STP, ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2018
Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND, ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 99/TB-VPUBND, ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 
GIỚI THIỆU   |  LIÊN HỆ   |  ĐẦU TRANG
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3820343, Fax: 079.3611397, Email: banbientapsotuphapst@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 01/GP-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 12/4/2016.
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng (sotuphapsoctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
 
Đơn vị chủ quản Website

Email: