TRANG CHỦ     GIỚI THIỆU     VĂN BẢN     LIÊN HỆ   

Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018
TRANG CHỦ  

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tin tức - Sự kiện
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Văn bản, chính sách mới
Hỏi đáp pháp luật
Tư liệu chuyên ngành
Danh bạ điện thoại  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


TRANG CHỦ / Chuyên mục Cải cách hành chính /
Tập huấn chuyên sâu công tác đăng ký quản lý hộ tịch và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
19/05/2017 07:09:08

Ngày 17/5, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác đăng ký quản lý hộ tịch và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp cấp huyện; cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trương Hùng Thanh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và phát biểu khai mạc hội nghị.Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được giới thiệu pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch; kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn các kỹ năng giải quyết tình huống trong công tác đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi ý kiến nhằm giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục hành chính, các vướng mắc tập trung vào các vấn đề về việc nhận cha, mẹ con tại Ủy ban nhân dân cấp xã, công tác đăng ký lại, đăng ký quá hạn khai sinh trong nước và yếu tố nước ngoài; quy trình, thủ tục đăng ký con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi, vấn đề sai lệch các thông tin hộ tịch giữa giấy tờ hộ tịch với các giấy tờ khác của công dân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Hùng Thanh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã nhấn mạnh, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn tỉnh, từ đó nâng cao được chất lượng và hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Đăng Khoa

 

Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Tập huấn chuyên sâu công tác đăng ký quản lý hộ tịch và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
   

Thông báo - Hướng dẫn  
 

Công văn số 280/UBND-TH, ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo hoạt động công vụ sau Tết Nguyên đán
Công văn số 560/VP-NC, ngày 06/02/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu kết quả trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
Thông báo số 14/TB-STP, ngày 06/02/2018 của Sở Tư pháp về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định số 103/QĐ-BTP, ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Thông báo số 11/TB-STP, ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018
Chương trình số 02/CTr-STP, ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2018
Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND, ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 99/TB-VPUBND, ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 
GIỚI THIỆU   |  LIÊN HỆ   |  ĐẦU TRANG
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3820343, Fax: 079.3611397, Email: banbientapsotuphapst@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 01/GP-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 12/4/2016.
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng (sotuphapsoctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
 
Đơn vị chủ quản Website

Email: