TRANG CHỦ     GIỚI THIỆU     VĂN BẢN     LIÊN HỆ   

Toàn ngành Tư pháp nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017
TRANG CHỦ  

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tin tức - Sự kiện
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Văn bản, chính sách mới
Hỏi đáp pháp luật
Tư liệu chuyên ngành
Danh bạ điện thoại  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


TRANG CHỦ / Hoạt động Kiểm Soát Thủ tục hành chính /
Tập huấn chuyên sâu công tác đăng ký quản lý hộ tịch và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
19/05/2017 07:09:08

Ngày 17/5, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác đăng ký quản lý hộ tịch và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp cấp huyện; cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trương Hùng Thanh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và phát biểu khai mạc hội nghị.Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được giới thiệu pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch; kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn các kỹ năng giải quyết tình huống trong công tác đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi ý kiến nhằm giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục hành chính, các vướng mắc tập trung vào các vấn đề về việc nhận cha, mẹ con tại Ủy ban nhân dân cấp xã, công tác đăng ký lại, đăng ký quá hạn khai sinh trong nước và yếu tố nước ngoài; quy trình, thủ tục đăng ký con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi, vấn đề sai lệch các thông tin hộ tịch giữa giấy tờ hộ tịch với các giấy tờ khác của công dân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Hùng Thanh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã nhấn mạnh, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn tỉnh, từ đó nâng cao được chất lượng và hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Đăng Khoa

 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Tập huấn chuyên sâu công tác đăng ký quản lý hộ tịch và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
   

Thông báo - Hướng dẫn  
 

Thông báo số 178/TB-STP, ngày 27/11/2017 của Sở Tư pháp về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Thông báo số 99/TB-VPUBND, ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 124/TB-STP, ngày 14/7/2017 của Sở Tư pháp về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 36/TB-SNV, ngày 26/6/2017 của Sở Nội vụ về việc vận hành Chuyên mục "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV, ngày 26/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
Chương trình số 01/CTr-STP, ngày 25/4/2017 của Sở Tư pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến năm 2020
Chương trình số 02/CTr-STP, ngày 26/12/2016 của Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2017
Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND, ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 
GIỚI THIỆU   |  LIÊN HỆ   |  ĐẦU TRANG
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3820343, Fax: 079.3611397, Email: banbientapsotuphapst@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 01/GP-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 12/4/2016.
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng (sotuphapsoctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.