TRANG CHỦ     GIỚI THIỆU     VĂN BẢN     LIÊN HỆ   

Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018
TRANG CHỦ  

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tin tức - Sự kiện
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Văn bản, chính sách mới
Hỏi đáp pháp luật
Tư liệu chuyên ngành
Danh bạ điện thoại  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


TRANG CHỦ / Hoạt động Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật /
Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
21/09/2017 14:50:30

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.


Từ ngày 24/8 đến ngày 12/9/2017 đoàn kiểm tra, khảo sát do ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn, cùng các thành viên là đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Liên minh Hợp tác xã và Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp tại 05 huyện, thị xã, thành phố và khảo sát một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Với đặc điểm đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Vấn đề hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, thông tin pháp luật còn những bất cập như: nhiều hợp tác xã đã hoạt động được một thời gian nhưng lại không có trụ sở mà chỉ mượn, thuê trụ sở để hoạt động; việc tiếp cận đất nông nghiệp của doanh nghiệp còn khó khăn do quỹ đất dành cho phát triển nông nghiệp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên thực tế còn hạn chế; thiếu vốn, vay vốn rất khó đối với hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa do không có tài sản thế chấp; doanh nghiệp, hợp tác xã chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm một cách ổn định, bền vững và hiệu quả….Đồng thời, nhiều khó khăn cũng đã được các đơn vị chia sẻ, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - thương mại, thông tin - truyền thông. Tổng hợp, phân tích, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các địa phương để tổng hợp xây dựng báo cáo trình cấp có thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh, đề xuất những giải pháp giúp địa phương khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp nhằm phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh một cách bền vững, tăng tốc độ phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

 

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

 

Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật
Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính
Sóc Trăng: Tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017
Kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017
Sở Tư pháp: Triển khai các văn bản về xử lý vi phạm hành chính
  xem tiếp...  

Thông báo - Hướng dẫn  
 

Công văn số 280/UBND-TH, ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo hoạt động công vụ sau Tết Nguyên đán
Công văn số 560/VP-NC, ngày 06/02/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu kết quả trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
Thông báo số 14/TB-STP, ngày 06/02/2018 của Sở Tư pháp về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định số 103/QĐ-BTP, ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Thông báo số 11/TB-STP, ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018
Chương trình số 02/CTr-STP, ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2018
Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND, ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 99/TB-VPUBND, ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 
GIỚI THIỆU   |  LIÊN HỆ   |  ĐẦU TRANG
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3820343, Fax: 079.3611397, Email: banbientapsotuphapst@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 01/GP-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 12/4/2016.
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng (sotuphapsoctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
 
Đơn vị chủ quản Website

Email: