TRANG CHỦ     GIỚI THIỆU     VĂN BẢN     LIÊN HỆ   

Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018
TRANG CHỦ  

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tin tức - Sự kiện
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Văn bản, chính sách mới
Hỏi đáp pháp luật
Tư liệu chuyên ngành
Danh bạ điện thoại  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


TRANG CHỦ / Phổ biến, giáo dục pháp luật /
Nhiều kết quả quan trọng qua 4 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam
11/11/2017 21:37:15

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1-1-2013. Trong đó, quy định lấy ngày 9-11 hàng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày pháp luật). Để hiểu rõ hơn đối với Ngày pháp luật cũng như công tác triển khai về Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Giám đốc Sở Tư pháp.


Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết đôi nét về Ngày pháp luật và một số kết quả đạt được qua 4 năm triển khai thực hiện?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân: Theo quy định của Luật PBGDPL, Ngày pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thông qua Ngày pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn. Những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. Do vậy, Ngày pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt, như: trình độ nhận thức, khả năng thực thi pháp luật của cán bộ, công chức được nâng lên. Việc tổ chức Ngày pháp luật tại các cơ quan, đơn vị đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu và nắm vững hơn những quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đưa vào các buổi sinh hoạt pháp luật những nội dung, trao đổi nghiệp vụ và rút kinh nghiệm việc vận dụng, áp dụng pháp luật trong giải quyết công việc hàng ngày của cán bộ, công chức, nhằm hạn chế sai sót trong thi hành công vụ, nâng cao ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật của cán bộ, công chức để người dân làm theo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phóng viên: Trong tuần lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam sẽ diễn ra những hoạt động gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân: Để hưởng ứng và thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sóc Trăng đã có công văn gửi các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Ngày pháp luật với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, như: tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác tuyên truyền cổ động trực quan, băng rôn, khẩu hiệu, panô được thực hiện trên các tuyến đường; tổ chức triển lãm, tọa đàm, trợ giúp pháp lý lưu động. Đặc biệt, hưởng ứng Ngày pháp luật năm nay, Sóc Trăng là 1 trong 19 tỉnh, thành phố được chọn làm điểm tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến dành cho học sinh trung học phổ thông. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tập trung vào 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11-2017; cao điểm từ ngày 6-11 đến ngày 11-11-2017. Theo đó, chủ đề Ngày pháp luật năm 2017 được xác định là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Với chủ đề thiết thực, tôi hy vọng rằng không chỉ có Ngày pháp luật 9-11, tuần lễ cao điểm tuyên truyền pháp luật, mà ngày nào trong năm cũng là Ngày pháp luật, để giúp mọi người nâng cao hiểu biết về pháp luật có liên quan đến cuộc sống của mình. Tinh thần Ngày pháp luật chắc chắn sẽ dần lan tỏa, thấm sâu trong mỗi cá nhân, để pháp luật thật sự đi vào cuộc sống, để mỗi người chúng ta đều hiểu biết pháp luật, từ đó tuân thủ quy định “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết thêm một số kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân: Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL. Vì vậy, công tác này đã đạt được kết quả tích cực. Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh có 111 đồng chí; cấp huyện có 233 đồng chí; cấp xã có 1.575 tuyên truyền viên. Các cấp, các ngành trong tỉnh thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL. Không chỉ dừng lại ở những hình thức truyền thống như: tuyên truyền miệng, tổ chức hội nghị… mà đã được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức như tổ chức hội thi, tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, in tờ rơi, tờ gấp với hình ảnh trực quan, sinh động, nội dung cô đọng, súc tích giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Cùng với đó, công tác tuyên truyền thông qua hoạt động hòa giải cơ sở cũng được các cấp, các ngành và địa phương thực hiện có hiệu quả, góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Năm 2017, số vụ tiếp nhận hòa giải của tỉnh là 3.345 vụ, đưa ra hòa giải thành là 2.869 vụ đạt tỷ lệ 85,76%. Bên cạnh đó, việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước cũng được quan tâm triển khai có hiệu quả. Ngoài ra, việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật cũng được chú trọng và phát huy hiệu quả trong phục vụ nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí!

Nguồn (baosoctrang.org.vn)

 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018
Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Thủ tướng chỉ thị triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015
Sóc Trăng: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng biên giới, biển đảo
Nhiều kết quả quan trọng qua 4 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam
Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
Sóc Trăng: Ban hành Kế hoạch quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015
  xem tiếp...  

Thông báo - Hướng dẫn  
 

Công văn số 280/UBND-TH, ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo hoạt động công vụ sau Tết Nguyên đán
Công văn số 560/VP-NC, ngày 06/02/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu kết quả trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
Thông báo số 14/TB-STP, ngày 06/02/2018 của Sở Tư pháp về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định số 103/QĐ-BTP, ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Thông báo số 11/TB-STP, ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018
Chương trình số 02/CTr-STP, ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2018
Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND, ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 99/TB-VPUBND, ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 
GIỚI THIỆU   |  LIÊN HỆ   |  ĐẦU TRANG
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3820343, Fax: 079.3611397, Email: banbientapsotuphapst@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 01/GP-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 12/4/2016.
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng (sotuphapsoctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.