TRANG CHỦ     GIỚI THIỆU     VĂN BẢN     LIÊN HỆ   

Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018
TRANG CHỦ  

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tin tức - Sự kiện
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Văn bản, chính sách mới
Hỏi đáp pháp luật
Tư liệu chuyên ngành
Danh bạ điện thoại  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


TRANG CHỦ / Bổ trợ Tư pháp và Hành chính Tư pháp /
Thực hiện chế định thừa phát lại nhằm tăng cường xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp
05/02/2018 07:58:35

Bộ Tư pháp vừa có quyết định phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Sóc Trăng. Thực hiện chế định thừa phát lại nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác thi hành án dân sự, tăng cường xã hội hóa trong hoạt động bổ trợ tư pháp, góp phần trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội của địa phương. Để hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến đề án, chúng tôi có cuộc trao đổi cùng đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp.


Phóng viên: Xin đồng chí cho biết việc thực hiện đề án thành lập văn phòng thừa phát lại có ý nghĩa như thế nào?

Đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ: Xã hội hóa là giải pháp cải cách tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, huy động nguồn lực và tăng cường trách nhiệm của xã hội đối với các hoạt động của Nhà nước mà nội dung trọng tâm là chuyển giao công việc của Nhà nước đang trực tiếp thực hiện cho các tổ chức xã hội, góp phần làm giảm và từng bước chuyển giao công việc không cần thiết phải do Nhà nước thực hiện với mục đích phát huy tiềm năng của cá nhân, tổ chức trong xã hội. Ngày 24-7-2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh, đến ngày 18-10-2013, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP.

Hoạt động của thừa phát lại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và 12 tỉnh, thành khác được chọn làm thí điểm bước đầu đã đạt được mục tiêu đặt ra cho hoạt động thừa phát lại. Chính phủ đã tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26-11-2015 chấp thuận cho thực hiện chế định thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 1-1-2016. Trên cơ sở quy định của pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các điều kiện đảm bảo thực hiện chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh, như điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, về tổ chức và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh Sóc Trăng xây dựng đề án thực hiện chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo. Qua đó, đề án đã được Bộ Tư pháp phê duyệt thành lập 1 văn phòng thừa phát lại tại đơn vị TP. Sóc Trăng, thời gian phê duyệt từ tháng 1 năm 2018.

Phóng viên: Điều kiện để đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ: Các điều kiện để đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại bao gồm: phải mở tài khoản và đăng ký mã số thuế; phải ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng); các giấy tờ chứng minh điều kiện thành lập hoạt động của văn phòng thừa phát lại.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, văn phòng thừa phát lại phải thực hiện đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng thừa phát lại; trường hợp từ chối, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Văn phòng thừa phát lại được hoạt động kể từ ngày Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động.

Phóng viên: Tiêu chuẩn để bổ nhiệm thừa phát lại được quy định như thế nào?

Đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ: Tiêu chuẩn để bổ nhiệm thừa phát lại được quy định cụ thể như sau: là công dân Việt Nam, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt; không có tiền án; có bằng cử nhân luật; đã công tác trong ngành pháp luật trên 5 năm hoặc đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư; chấp hành viên, công chứng viên, điều tra viên từ trung cấp trở lên; có chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn về nghề thừa phát lại do Bộ Tư pháp tổ chức; không kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư và những công việc khác theo quy định của pháp luật (Điều 10 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24-7-2009 của Chính phủ).

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết thêm thừa phát lại được làm và không được làm những công việc gì?

Đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ: Thừa phát lại được thực hiện những công việc như tống đạt theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự; lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự; trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP. Đồng thời, Điều 6 Nghị định số 61 của Chính phủ quy định thừa phát lại không được làm những công việc đó là: không được tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật cho phép; không được đòi hỏi bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng; không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người là thân thích của mình (bao gồm: vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của thừa phát lại; cháu ruột mà thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì; các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật).

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguồn (baosoctrang.org.vn)

Thực hiện chế định thừa phát lại nhằm tăng cường xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp
Họp trao đổi việc phối hợp trong công tác giám định tư pháp
Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Quy định pháp luật mới về phí công chứng
Thừa phát lại ra đời sẽ “giảm tải” công việc cho các cơ quan tư pháp
4 biện pháp bảo đảm phải đăng ký
Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Danh sách tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng
UBND tỉnh: Phê duyệt Đề án Phát triển tổ chức hành nghề công chứng
  xem tiếp...  

Thông báo - Hướng dẫn  
 

Công văn số 280/UBND-TH, ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo hoạt động công vụ sau Tết Nguyên đán
Công văn số 560/VP-NC, ngày 06/02/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu kết quả trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
Thông báo số 14/TB-STP, ngày 06/02/2018 của Sở Tư pháp về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định số 103/QĐ-BTP, ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Thông báo số 11/TB-STP, ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018
Chương trình số 02/CTr-STP, ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2018
Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND, ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 99/TB-VPUBND, ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 
GIỚI THIỆU   |  LIÊN HỆ   |  ĐẦU TRANG
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3820343, Fax: 079.3611397, Email: banbientapsotuphapst@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 01/GP-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 12/4/2016.
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng (sotuphapsoctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.