TRANG CHỦ     GIỚI THIỆU     VĂN BẢN     LIÊN HỆ   

Toàn ngành Tư pháp nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017
TRANG CHỦ  

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tin tức - Sự kiện
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Văn bản, chính sách mới
Hỏi đáp pháp luật
Tư liệu chuyên ngành
Danh bạ điện thoại  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


TRANG CHỦ / Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản QPPL /
Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết về cơ chế khuyến khích và hỗ trợ đầu tư phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
18/09/2017 13:43:30

Thực hiện Điều 115 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 15/9/2017 Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết về cơ chế khuyến khích và hỗ trợ đầu tư phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Sở Công Thương dự thảo. Đồng chí Phạm Tuân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì cuộc họp cùng với đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nội vụ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến liên quan đến nội dung chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư phát triển chợ trong dự thảo Nghị quyết, gồm: Sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của chính sách; Sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật và tính khả thi, tính dự báo của nội dung chính sách, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dự kiến trong đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết; Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết; Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Tuân đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách theo ý kiến góp ý của các thành viên tham dự họp tư vấn thẩm định. Đồng thời, thực hiện lấy ý kiến của Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định.

 

Văn Hậu

Lễ công bố, trao Quyết định phụ trách Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết về cơ chế khuyến khích và hỗ trợ đầu tư phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Tập huấn công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Sóc Trăng: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho người làm công tác pháp chế
Quyết định số 174/QĐ-UBND, ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2016
Sở Tư pháp: Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực soạn thảo, ban hành và thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Sở Tư pháp: Hội nghị triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp làm việc tại Sóc Trăng
   

Thông báo - Hướng dẫn  
 

Thông báo số 178/TB-STP, ngày 27/11/2017 của Sở Tư pháp về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Thông báo số 99/TB-VPUBND, ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 124/TB-STP, ngày 14/7/2017 của Sở Tư pháp về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 36/TB-SNV, ngày 26/6/2017 của Sở Nội vụ về việc vận hành Chuyên mục "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV, ngày 26/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
Chương trình số 01/CTr-STP, ngày 25/4/2017 của Sở Tư pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến năm 2020
Chương trình số 02/CTr-STP, ngày 26/12/2016 của Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2017
Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND, ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 
GIỚI THIỆU   |  LIÊN HỆ   |  ĐẦU TRANG
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3820343, Fax: 079.3611397, Email: banbientapsotuphapst@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 01/GP-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 12/4/2016.
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng (sotuphapsoctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.