TRANG CHỦ     GIỚI THIỆU     VĂN BẢN     LIÊN HỆ   

Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018
TRANG CHỦ  

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tin tức - Sự kiện
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Văn bản, chính sách mới
Hỏi đáp pháp luật
Tư liệu chuyên ngành
Danh bạ điện thoại  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


TRANG CHỦ / Tin tức - Sự kiện /
Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2018
10/01/2018 13:53:48

Sáng ngày 10/01, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2017 và triển khai công tác Tư pháp năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; Lê Thành Trí - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Vân - TUV, Giám đốc Sở Tư pháp; Tô Ái Vang - TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện; lãnh đạo UBND cấp xã và toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở.


Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Tư pháp Sóc Trăng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác thể chế hóa pháp luật của Nhà nước, đưa pháp luật đi vào cuộc sống đã đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành xã hội bằng pháp luật. Hệ thống cơ quan Tư pháp từ tỉnh, huyện đến cấp xã được củng cố, kiện toàn; các mặt công tác như: phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật…có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tăng từ 44 văn bản năm 2016 lên 57 văn bản năm 2017, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục ban hành văn bản, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và có tính khả thi cao; số văn bản có dấu hiệu chưa phù hợp quy định pháp luật giảm từ 22 văn bản năm 2016 chỉ còn 01 văn bản năm 2017. Đổi mới hình thức tuyên truyền bằng cách thức tổ chức tọa đàm, các buổi nói chuyện, qua đó tạo sự gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Tập trung theo dõi thi hành pháp luật các lĩnh vực “nóng” được dư luận quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh như công chứng, chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp đã góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, bảo vệ kịp thời quyền lợi chính đáng của người dân. Với những kết quả đạt được, năm 2017 Sở Tư pháp Sóc Trăng là 01 trong 27 Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp xếp hạng A xuất sắc (đứng thứ 3 toàn quốc) và là 01 trong 13 Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đạt được trong năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị công chức, viên chức ngành Tư pháp cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, tổ chức pháp chế theo yêu cầu tăng cường chất lượng, nâng cao năng suất lao động, tinh giản biên chế hành chính, hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kịp thời xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Đảm bảo tiến độ, chất lượng trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; vấn đề khởi nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch.

Dịp này, Bộ Tư pháp đã trao tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp cho Sở Tư pháp Sóc Trăng; 01 tập thể, 02 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 05 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 05 tập thể và 37 cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2017.

Đăng Khoa

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các học viên Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất
Hội nghị tổng kết công tác Đảng và cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2018
Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của ngành Tư pháp
Sóc Trăng: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng biên giới, biển đảo
Nhiều kết quả quan trọng qua 4 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam
Điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
   

Thông báo - Hướng dẫn  
 

Công văn số 280/UBND-TH, ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo hoạt động công vụ sau Tết Nguyên đán
Công văn số 560/VP-NC, ngày 06/02/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu kết quả trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
Thông báo số 14/TB-STP, ngày 06/02/2018 của Sở Tư pháp về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định số 103/QĐ-BTP, ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Thông báo số 11/TB-STP, ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018
Chương trình số 02/CTr-STP, ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2018
Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND, ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 99/TB-VPUBND, ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 
GIỚI THIỆU   |  LIÊN HỆ   |  ĐẦU TRANG
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3820343, Fax: 079.3611397, Email: banbientapsotuphapst@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 01/GP-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 12/4/2016.
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng (sotuphapsoctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.