TRANG CHỦ     GIỚI THIỆU     VĂN BẢN     LIÊN HỆ   

Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018
TRANG CHỦ  

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tin tức - Sự kiện
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Văn bản, chính sách mới
Hỏi đáp pháp luật
Tư liệu chuyên ngành
Danh bạ điện thoại  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


TRANG CHỦ / Bổ trợ Tư pháp và Hành chính Tư pháp /
Họp trao đổi việc phối hợp trong công tác giám định tư pháp
11/01/2018 08:53:26


Chiều ngày 10/01, đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì cuộc họp trao đổi việc phối hợp trong công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập là Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh và giám định viên tư pháp của các Sở, ban, ngành tỉnh. Lực lượng giám định viên tư pháp không ngừng được củng cố và phát triển về số lượng lẫn chất lượng. Trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 105 giám định viên tư pháp (tăng 05 đối với năm 2016 và tăng 60 đối với năm 2010); 25 người giám định tư pháp theo vụ việc (tăng 08 đối với năm 2016 và tăng 20 đối với năm 2010). Các tổ chức giám định tư pháp công lập và các cơ quan quản lý giám định đã thực hiện giám định 1.036 vụ, gồm: Trung tâm Pháp y: 268 vụ; Phòng Kỹ thuật Hình sự: 763 vụ và các cơ quan giám định: 05 vụ (Tài chính: 02; Công Thương: 01; Xây dựng: 02). Việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quản lý giám định tư pháp tiếp tục được quan tâm, cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định tư pháp tại địa phương. Ngoài ra, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất những nội dung có liên quan đến việc lựa chọn, bố trí đủ giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Huỳnh Hoàng Vũ đề nghị các Sở ngành có chức năng quản lý giám định, giám định viên cần tạo mọi điều kiện hơn nữa để phối hợp tốt với Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân trong công tác giám định phục vụ cho việc giải quyết các vụ án. Bên cạnh, vấn đề lựa chọn người đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo tinh thần Công văn số 2393/UBND-NC, ngày 11/12/2017. Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp được đưa ra tại cuộc họp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định, giám định viên trên địa bàn tỉnh.

Đăng Khoa

Thực hiện chế định thừa phát lại nhằm tăng cường xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp
Họp trao đổi việc phối hợp trong công tác giám định tư pháp
Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Quy định pháp luật mới về phí công chứng
Thừa phát lại ra đời sẽ “giảm tải” công việc cho các cơ quan tư pháp
4 biện pháp bảo đảm phải đăng ký
Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Danh sách tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng
UBND tỉnh: Phê duyệt Đề án Phát triển tổ chức hành nghề công chứng
  xem tiếp...  

Thông báo - Hướng dẫn  
 

Công văn số 280/UBND-TH, ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo hoạt động công vụ sau Tết Nguyên đán
Công văn số 560/VP-NC, ngày 06/02/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu kết quả trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
Thông báo số 14/TB-STP, ngày 06/02/2018 của Sở Tư pháp về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định số 103/QĐ-BTP, ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Thông báo số 11/TB-STP, ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018
Chương trình số 02/CTr-STP, ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2018
Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND, ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 99/TB-VPUBND, ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 
GIỚI THIỆU   |  LIÊN HỆ   |  ĐẦU TRANG
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3820343, Fax: 079.3611397, Email: banbientapsotuphapst@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 01/GP-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 12/4/2016.
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng (sotuphapsoctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.