DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CÔNG TÁC

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CÔNG TÁC
_______________

Stt

Đơn vị

Điện thoại liên hệ

 

 I. Cơ quan Sở Tư pháp

1

Phó Giám đốc phụ trách (Phạm Tuân)

02993. 829759

2

Phó Giám đốc (Huỳnh Hoàng Vũ)

02993.640566

3

Phó Giám đốc (Nguyễn Minh Tâm)

02993.824699

4

Văn phòng

02993. 820343

5

Thanh tra

02993. 823474

6

Phòng Quản lý xử lý VPHC và TDTHPL

02993. 611396

7

Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL

02993. 825697

8

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

02993. 825001

9

Phòng Hành chính Tư pháp

02993. 821544

10

Phòng Bổ trợ Tư pháp

02993. 828717

11

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả

02993.622.020

12

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

02993. 828720

II. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

13

Thành phố Sóc Trăng

02993. 821511

14

Huyện Mỹ Xuyên

02993. 851315

15

Huyện Mỹ Tú

02993. 871693

16

Huyện Long Phú

02993. 856216

17

TX.  Ngã Năm

02993. 869923

18

Huyện Trần Đề

02993. 874276

19

Huyện Cù Lao Dung

02993. 860355

20

Huyện Kế Sách

02993. 876280

21

Huyện Châu Thành

02993. 834552

22

TX.  Vĩnh Châu

02993. 861408

23

Huyện Thạnh Trị

02993. 866180

III. Các đơn vị Bổ trợ Tư pháp

24

Đoàn Luật Sư tỉnh

02993. 822454

25

Hội Luật gia tỉnh

02993. 824313

26

Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y

02993. 821879

27

Phòng Kỹ thuật Hình sự

02993. 822801

Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở khu vực phía Nam
  • Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 400
  • Trong tuần: 4 700
  • Tất cả: 189009