DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

146 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
2 Yêu cầu trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
3 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
4 Cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
5 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
6 Chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
7 Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
8 Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
9 Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
10 Phục hồi danh dự
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
11 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
12 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
13 Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
15 Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố Trung ương khác
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
16 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
17 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
18 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
19 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
20 Đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
12345678
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở khu vực phía Nam
  • Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở khu vực phía Nam
  • Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
  • Tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, HGOCS và xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn TCPL khu vực phía Nam
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 3 524
  • Tất cả: 137620