DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

147 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC LUẬT SƯ
2 Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
3 Yêu cầu trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
4 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
5 Cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
6 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
7 Chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
8 Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
9 Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
10 Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
11 Phục hồi danh dự
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
12 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
13 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
14 Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
15 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
16 Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố Trung ương khác
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
17 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
18 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
19 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
20 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
12345678
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở khu vực phía Nam
  • Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 438
  • Trong tuần: 4 738
  • Tất cả: 189047