Lịch sử hình thành Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

Năm 1992, tỉnh Hậu Giang tách ra thành 2 tỉnh: Cần Thơ và Sóc Trăng. Theo đó, Ngành Tư pháp tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ.UBT.92 ngày 10/4/1992 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Ngày 07/6/2005, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 523/2005/QĐ.TCCB.05 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp Sóc Trăng gồm 05 phòng chức năng: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Tuyên truyền pháp luật; Phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp và 04 đơn vị trực thuộc là: Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Thi hành án dân sự. Đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng có 07 phòng chức năng gồm Văn phòng, Thanh tra, Phòng Hành chính tư pháp, Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Bổ trợ tư pháp; có 01 đơn vị trực thuộc Sở là Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Toàn tỉnh có 11 Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và 109 xã, phường, thị trấn.

Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở khu vực phía Nam
  • Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 436
  • Trong tuần: 4 736
  • Tất cả: 189045