Nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

1. Đồng chí Phạm Tuân – PGĐ Phụ trách Sở Tư pháp

a) Chịu trách nhiệm trước Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp tại địa phương.

b) Phụ trách chỉ đạo chung tất cả các phòng, đơn vị thuộc sở. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác Văn phòng; Thanh tra; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Trưởng ban biên tập cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

d) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

2. Đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp

a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác Lý lịch tư pháp; Hộ tịch, Quốc tịch, Nuôi con nuôi; chứng thực Bồi thường Nhà nước; Trợ giúp pháp lý;

- Quản lý NN về công tác luật sư và tư vấn pháp luật; công chứng; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; giám định tư pháp; đăng ký biện pháp bảo đảm; bán đấu giá tài sản; chế định thừa phát lại; hòa giải thương mại; quản tài viên; thi hành án hành chính dân sự;…

- Công tác xây dựng, duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

c) Phụ trách theo dõi chỉ đạo Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Hành chính Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

3. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở Tư pháp

a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, pháp chế;

- Công tác cải cách hành chính.

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

c) Phụ trách theo dõi chỉ đạo Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở khu vực phía Nam
  • Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 414
  • Trong tuần: 4 714
  • Tất cả: 189023