Nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống tham nhũng

Các cấp, các đơn vị trên địa bàn TX. Ngã Năm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN. Ảnh: C.H

    STO - TX. Ngã Năm xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng, Thị ủy, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tạo được nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

    Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN từ trong nội bộ và rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Đồng thời, UBND thị xã tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, công khai, minh bạch trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phòng ngừa tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm, từng bước nâng cao và có tác dụng răn đe, giáo dục, mang tính phòng ngừa chung, được cán bộ, công chức, viên chức và người dân đồng tình ủng hộ. Cán bộ, công chức, viên chức luôn có ý thức rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

    Trong nhiều năm qua, trên địa bàn TX. Ngã Năm không xảy ra vụ việc, vụ án tham nhũng; việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ. Đây chính là tiền đề vững chắc, tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

    Tuy nhiên, mạnh dạn nhìn nhận thực tế, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Trong đó, nhận thức trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao; nội dung, phương thức tuyên truyền chưa thật sự phong phú, đa dạng…

    Quyết tâm ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và tạo bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức chấp hành pháp luật về PCTN. Đồng thời, quan tâm xây dựng đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả đòi hỏi phải có sự quan tâm từ cấp ủy, chính quyền của thị xã đến tận cơ sở.

    Đồng chí Diệp Long Giang - Chánh Thanh tra TX. Ngã Năm cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTN. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân trong công tác PCTN, lãng phí. Phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân trong việc phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện, hành vi tham nhũng để chủ động có biện pháp ngăn chặn và khắc phục kịp thời. Bảo vệ, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

    Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo về đạo đức, lối sống và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp PCTN, lãng phí như: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài sản, thu nhập; đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư theo quy định, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng...

    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung chủ yếu các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng, lãng phí cao; khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” từng bước thực hiện một cửa liên thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết hồ sơ công việc, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để phòng ngừa tham nhũng.

C.H

Nguồn: baosoctrang.org.vn

Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Sở Tư pháp Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2056258