Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)

- Trình tự thực hiện:

+ Công chứng viên đề nghị miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân hoặc chuyển làm công việc khác nộp đơn đề nghị miễn nhiệm tại Sở Tư pháp ở nơi mình đăng ký hành nghề.

+ Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

+ Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định miễn nhiệm công chứng viên;

+ Sở Tư pháp nơi công chứng viên đã đăng ký hành nghề xóa đăng ký hành nghề, ra quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên đối với trường hợp công chứng viên đã đăng ký hành nghề.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

- Cách thức thực hiện:

+ Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên nộp tại Sở Tư pháp ở nơi mình đăng ký hành nghề. (Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng, số 197, Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

+ Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên theo Mẫu TP-CC-04 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP;

+ Văn bản đề nghị miễn nhiệm công chứng viên của Sở Tư pháp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc miễn nhiệm công chứng viên.  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định miễn nhiệm công chứng viên;

+ Xóa đăng ký hành nghề và quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên theo Mẫu TP-CC-04 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Công chứng viên được miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân hoặc chuyển làm công việc khác.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật công chứng số 53/2014/QH13;

+ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Sở Tư pháp Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2056260