Thông báo về việc sáp nhập Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 vào Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng

Save

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 18/03/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sáp nhập chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 vào Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng, Nay Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng thông báo như sau:

1. Sáp nhập Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 đặt tại thị xã Vĩnh Châu vào Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 đặt tại huyện Thạnh Trị (Chi nhánh sau sáp nhập) thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

2. Trụ sở Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 đặt tại ấp 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

3. Điện thoại: 02996.267115.

Địa bàn trợ giúp pháp lý: Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Thạnh Trị và thị xã Ngã Năm.

Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 đặt tại thị xã Vĩnh Châu chấm dứt hoạt động kể từ ngày 18/3/2019.

Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở khu vực phía Nam
  • Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 188998