Mười năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Save
STO - Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2010. Đây là một đạo luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền công dân và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, công tác LLTP trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần hỗ trợ cho các cơ quan nhà nước trong quản lý dân cư, quản lý xã hội được tốt hơn.

Sở Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Luật LLTP. Ảnh: K.N

Để triển khai thực hiện hiệu quả Luật LLTP, UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch thực hiện, qua đó đã triển khai đồng bộ, toàn diện công tác này tại địa phương. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về LLTP được địa phương quan tâm, chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ khi Luật LLTP có hiệu lực đến nay, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền pháp luật về LLTP. Đồng thời, Sở Tư pháp còn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố mở chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật”, trong đó đã thực hiện 132 chuyên mục triển khai pháp luật về LLTP, ước có 32.000 lượt người nghe và xem; phát chuyên mục pháp luật và cuộc sống chuyên đề LLTP 2 kỳ/năm.

 

Sở Tư pháp còn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai dịch vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến cho sinh viên của 3 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, kết quả có hơn 600 sinh viên tham dự và thực hành đăng ký cấp phiếu LLTP. Ngoài ra, Sở Tư pháp còn phổ biến pháp luật về LLTP thông qua “Ngày pháp luật” hàng tháng tại đơn vị và trên bản tin tư pháp; in và phát tờ rơi về cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính công ích và trực tuyến. Nhằm để nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và phương thức cấp phiếu LLTP để tạo điều kiện cho người dân thực hiện được thuận tiện hơn khi có yêu cầu. Tổ chức bộ máy, nhân lực làm công tác LLTP từng bước được củng cố, kiện toàn. Trên cơ sở số lượng biên chế được UBND tỉnh phân bổ hàng năm, Sở Tư pháp còn bố trí 4 biên chế cho Phòng Hành chính tư pháp, trong đó có thực hiện chức năng LLTP. Về công tác cấp phiếu LLTP cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn và từng bước được cải cách thủ tục theo hướng đơn giản hơn, thuận tiện hơn. Hiện nay, việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Quá trình, phương thức tiếp nhận được thực hiện trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích và trực tuyến đảm bảo theo quy định của pháp luật.

 

Trong 10 năm, Sở Tư pháp đã cấp 34.450 phiếu LLTP. Mục đích yêu cầu cấp phiếu LLTP để định cư nước ngoài, bổ sung hồ sơ xin việc làm, kinh doanh có điều kiện, cấp các loại chứng chỉ hành nghề. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP được chú trọng thực hiện. Tòa án nhân dân các cấp đã cung cấp 15.803 thông tin; cơ quan thi hành án dân sự cung cấp 8.328 thông tin; tiếp nhận 5.825 thông tin từ Trung tâm LLTP quốc gia; công an cấp huyện 256 thông tin và các cơ quan khác 11.204 thông tin. Ngoài ra, tiếp nhận 64.221 thông tin thay đổi, cải chính hộ tịch và khai tử do UBND cấp xã, UBND huyện cung cấp. Hiện nay khi có phần mềm sử dụng chung, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp chuyển dữ liệu từ phần mềm của sở sang phần mềm dùng chung. Nhờ đó mà công tác quản lý LLTP được tốt hơn và đảm bảo kịp thời theo quy định của pháp luật. Hiện tại, Sở Tư pháp sử dụng phần mềm quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp để cập nhật án tích và cấp phiếu LLTP. Việc vận hành phần mềm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc quản lý và trao đổi thông tin án tích.

Theo đồng chí Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp, để tiếp tục thực hiện tốt công tác LLTP trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như tăng cường công tác cung cấp, tiếp nhận thông tin LLTP để xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP, chủ động rà soát, cập nhật thông tin về điều kiện đương nhiên được xóa án tích của người đã bị kết án vào cơ sở dữ liệu LLTP, bảo đảm vai trò chủ động của Sở Tư pháp trong xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu LLTP. Mặt khác, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó chú trọng bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cấp phiếu LLTP; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP, áp dụng các phương pháp cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, cấp phiếu trực tuyến, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời hạn cấp phiếu LLTP, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

K.N

Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Sở Tư pháp Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng
  • Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2019
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1776375