LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2021

Save

Ngày tiếp

Người tiếp

Ghi chú

04/01/2021

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/01/2021

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

01/02/2021

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

17/02/2021

Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở

 

01/3/2021

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/3/2021

Trần Ngọc Thanh Phong  -  Phó Giám đốc Sở

 

01/4/2021

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/4/2021

Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở

 

04/5/2021

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

17/5/2021

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

01/6/2021

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/6/2021

Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở

 

01/7/2021

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/7/2021

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

02/8/2021

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

16/8/2021

Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở

 

01/9/2021

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/9/2021

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

01/10/2021

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/10/2021

Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở

 

01/11/2021

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/11/2021

Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở

 

01/12/2021

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/12/2021

Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở

 

* Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi Sở Tư pháp sẽ thông báo từng trường hợp cụ thể./.Tin khác
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Sở Tư pháp Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng
  • Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2019
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1776563