Lịch Tiếp công dân năm 2019

Save

Tháng

Ngày tiếp

Người tiếp

01

Ngày 02 và ngày 15

Giám đốc Sở Tư pháp

02

Ngày 01 và ngày 15

Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở

3

Ngày 01 và ngày 15

Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở

4

Ngày 01 và ngày 16

Phạm Tuân – Phó Giám đốc Sở

5

Ngày 02 và ngày 15

Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở

6

Ngày 03 và ngày 17

Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở

7

Ngày 01 và ngày 15

Phạm Tuân – Phó Giám đốc Sở

8

Ngày 01 và ngày 15

Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở

9

Ngày 03 và ngày 16

Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở

10

Ngày 01 và ngày 15

Phạm Tuân – Phó Giám đốc Sở

11

Ngày 01 và ngày 15

Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở

12

Ngày 02 và ngày 16

Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở

* Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi Sở Tư pháp sẽ thông báo từng trường hợp cụ thể./.Tin khác
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở khu vực phía Nam
  • Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 189037