Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là cơquan, tổ chức) yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp số 1 gửi văn bản yêu cầu trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnhSóc Trăng (Số 197, đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) hoặc gửi yêu cầu qua dịch vụ bưu chính hoặc scan hồ sơ gửi trực tiếp qua phần mềm cấp Phiếu LLTP trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng http : //www.sotuphapsoctrang.gov.vn/ vào mục đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến hoặc thông qua phần mềm cấp Phiếu LLTP trực tuyến tại địa chỉ: https://lltptructuyen.moj.gov.vn/soctrang để điền thông tin và gửi yêu cầu.

Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận văn bản yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệvà đầy đủ của nội dung văn bản:

+ Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cơ quan, tổ chức bổ sung và hoàn thiện văn bản đề nghị.

          + Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến: Nhân viên bưu chính chuyển giao hồ sơ kèm theo cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và hẹn ngày nhận kết quả.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết).

- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1dành cho cơ quan, tổ chức (Mẫu số05a/2013/TT-LLTP).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đãcư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Cơ quan nhà nước, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tưpháp.

+ Cơ quan phối hợp: 

. Cơ quan Công an

. Cơ quan Tòa án: Trường hợp sau khi tra cứu thông tin lý lịch tư pháp tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủcăn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định đương sự có án tích hay không có án tích.

. Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng: Trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người từng là sĩ quan,hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng.

. Trung tâm Lý lịch tư phápquốc gia: Trường hợp công dân Việt Nam đã thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có thời gian cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ ngày 01/7/2010.

. Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn; cơ quan, tổ chức, cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan: trường hợp phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức (Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP).

- Yêucầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

-Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

+ Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày29/06/2009;

+ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

+ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịchtư pháp trực tuyến";

+ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

+ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26 tháng 7 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

+ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

+ Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

tải file

Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Sở Tư pháp Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2056189